Třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky

 

Představujeme vám náš koncept rozšířené výuky pro děti prvního stupně základní školy. Jedná se o navázání na studijní program základní školy, který je doplněný o jednu vyučovací hodinu denně. Veškerá výuka probíhá ve škole a přímo navazuje na rozvrh třídy. Výuka je rozšířena o tři hodiny anglického jazyka, o jednu hodinu logiky a jednu hodinu osobnostního rozvoje. Hodiny angličtiny jsou navíc půlené – pro skupinku jedenácti žáčků a oproti angličtině jsou půlené dvě hodiny matematiky a jedna hodina českého jazyka. Financování nadstandardních a půlených hodin je prováděno z měsíčních příspěvků rodičů.

Na hodině osobnostního a psychologického rozvoje se děti různými způsoby učí mimo jiné etice a správnému chování.

Angličtinu vyučuje profesionální lektorka a je vyučována metodou Watts English Wow, která je dětem velice blízká, hravou a zábavnou formou se učí cizí jazyk přirozeně, podobně jako jazyk mateřský. Výuka lektorky je doplněna hodinami s rodilým mluvčím, které slouží hlavně k nácviku výslovnosti, hodiny jsou konverzační. Výuka Angličtiny bude systematicky směřovat k certifikovaným zkouškám Cambridge English.

Hodiny matematiky jsou vyučovány Hejného metodou, která neučí děti matematiku, ale matematicky myslet. Tato metoda opět velice přirozeně dětem otevírá cestu k matematice, která se tak stává nejoblíbenějším předmětem a navazuje na hodiny logiky, kde děti procvičují logicky myslet. Skládá se z matematických prostředí, ve kterých děti velice rychle získávají jistotu a tato prostředí je provází po celé studium. Hejného metoda je skvělá také v oblasti spolupráce dětí v hodinách, která se dál prolíná i do ostatních předmětů a celková atmosféra ve třídě se stává přátelštější, metoda pracuje s chybou, chyba je žádaná, posouvá děti dopředu, děti se skutečně chybami učí a takto získané poznatky jim zůstávají hluboce uloženy.

Často se setkáváme s tím, že mají rodiče z této metody obavy. My o tom víme a tak hned na začátku školního roku připravujeme pro rodiče školení, tak zvanou „Kavárnu pro rodiče“. Jde o neformální setkání s rodiči, kde rodiče získají představu, o čem tato metoda je a jak s dětmi doma pracovat. Další školení pak provádí paní učitelka třídní na třídních schůzkách dle potřeby.

Koncept je určen pro všechny děti. Přihlášené děti se zúčastní přijímacích pohovorů, které se skládají ze dvou částí – první část je test školní zralosti, druhá část je inteligenční test. V případě většího zájmu budou přijaty děti s lepšími výsledky. Podrobné informace se dozvíte na informačních schůzkách, o kterých vás budeme aktuálně informovat.

Důležitou hodnotou je také atmosféra vzájemného respektu a partnerství mezi učiteli a rodiči.

Tento koncept vznikl v roce 2012 na ZŠ J. Železného v Prostějově - informace na webu: Třída Prostějov

.

 

Aktuální zprávy

 

Srdečnš zveme všechny rodiče budoucích prvňáčků na infoschůzku, která proběhne dne 29.1.2018 od 18:00 hod. na ZŠ Provaznická Ostrava Hrabůvka.

 

Pořádáme přednášku Hejného matematika pro předškolní věk - dne 15.2.2017 od 17.00 hod. v Ostravě.

 V případě zájmu se prosím přihlaste, kapacita sálu je omezená, vstu

 

Přihláška ke studiu

Pokud jste se již ke studiu v naší třídě rozhodli, stačí si stáhnout přihlášku ve formátu, který vám vyhovuje a zaslat nafocenou nebo naskenovanou na uvedený e-mail.

Přihláška ve formátu doc

Přihláška ve formátu PDF

Kontakt

Třída Hrabůvka

739 99 22 12

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode